Deel dit bericht

Een Sociale Innovatie aanpak

Met een Sociale Innovatie (SI) aanpak is de samenwerking met de inwoners van Smerdiek vormgegeven en is een bewustwordingsproces op gang gebracht. Inwoners kregen zo meer inzicht in de specifieke onderwerpen en zaken die voor hen belangrijk zijn en in de manieren waarop zij daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. De Solidarity University beschrijft deze aanpak in een online boek ‘We got to move’. Hierin staan onder andere de methoden die toegepast worden om mensen écht te betrekken bij sociale innovatie; één van de belangrijkste voorwaarden om initiatieven duurzaam te kunnen borgen.

Inwoners aan de slag

Met behulp van geleide gesprekken beseften de inwoners dat er in Smerdiek al best veel gebeurde. Initiatieven van verschillende kerken, verenigingen en andere vrijwilligersverbanden stonden echter los van elkaar en een groot deel van de inwoners werd niet bereikt. Een werkgroep ging met deze inzichten aan de slag. Nu organiseren ze activiteiten die bijdragen aan meer ontmoeting en verbinding tussen inwoners. Concrete voorbeelden hiervan zijn het dorpsmagazine Tuus in Smerdiek en de Dag van Smerdiek.

Dorpsbestuur

Een demonstratie van technologische hulpmiddelen en een gesprek met de huisarts maakten de inwoners er scherper van bewust dat zij ook meer verantwoordelijkheid moeten gaan nemen in de zorg voor elkaar en de leefbaarheid van hun dorp. Om hier als inwoners gezamenlijk meer regie op te voeren en een serieuze gesprekspartner te worden voor zorgprofessionals en de gemeente moeten zij zich beter organiseren. De uitdaging is nu het samenstellen van een ‘dorpsbestuur’ dat deze rollen kan vervullen en de samenhang tussen de initiatieven blijvend kan coördineren.