Deel dit bericht

Via ZorgDomein kunnen huisartsen een digitaal meedenkconsult aanvragen bij een medisch specialist van Adrz. In juli 2022 is het meedenkconsult gestart als pilot voor drie specialismen: cardiologie, interne geneeskunde en orthopedie. De meedenkconsulten worden vervolgens in de agenda van de medisch specialist ingepland. De medisch specialist registreert het advies in het elektronische patiëntendossier (HiX) en verstuurt het advies digitaal naar de huisarts. De huisarts ontvangt binnen drie werkdagen het advies van de medisch specialist, zodat de huisarts binnen vijf werkdagen het advies met de patiënt kan bespreken. Het digitaal meedenkconsult is geschikt voor enkelvoudige en niet acute vragen.

Voordelen

Het digitaal meedenkconsult levert veel voordelen op voor patiënten, huisartsen, medisch specialisten, het ziekenhuis en de zorgverzekeraar. Zo betaalt de patiënt geen eigen risico, bespaart reistijd, is doorgaans sneller geholpen en krijgt de zorg dichtbij huis. De huisarts kan gemakkelijk de medisch specialist consulteren bij twijfel en de patiënt blijft onder behandeling van de huisarts. Het gemakkelijke contact versterkt de samenwerking tussen huisarts en medisch specialist en biedt mogelijkheden om kennis met elkaar te delen. Door het meedenkconsult goed in te zetten, zijn er uiteindelijk minder ‘onnodige’ verwijzingen. Huisartsen kunnen gerichter verwijzen, toegangstijden worden korter en het aantal telefoongesprekken daalt ook. Bovendien wordt het meedenkconsult geregistreerd in het elektronisch patiëntendossier. Voordelen voor de zorgverzekeraar zijn verlaging van de kosten en samenwerking aan doelmatige en efficiënte zorg. Daarnaast draagt het meedenkconsult bij aan het feit dat laagcomplexe patiënten bij de huisarts onder behandeling blijven en hoogcomplexe patiënten worden doorverwezen naar het ziekenhuis.

Resultaten pilot

In een half jaar zijn 340 digitaal meedenkconsulten afgehandeld door de drie specialismen: 15% door de cardiologen, 64% door de internisten en 21% door de orthopeden. In maart 2023 is het aantal meedenkconsulten al ruim 600! Twee derde van alle huisartspraktijken hebben tijdens de pilotperiode gebruik gemaakt van het digitaal meedenkconsult. De gemiddelde doorlooptijd van het meedenkconsult (van aanvraag tot versturen advies) is twee dagen. In die periode zijn slechts vier patiënten verwezen naar Adrz na een meedenkconsult. Met het meedenkconsult voorkomen we dus onnodige verwijzingen. De pilot is dus een groot succes!

Toekomst meedenkconsult

In 2023 schalen we de pilot verder op en willen we, nog voor de zomervakantie, het digitaal meedenkconsult ook in gaan zetten voor kindergeneeskunde, gynaecologie, geriatrie, snijdend, maag-darm- leverziekten, neurologie, dermatologie, reumatologie, plastische chirurgie.

ZHCo-PeriScaldes en Adrz zijn de initiatiefnemers van dit project.