Deel dit bericht

Diagnostiek, training en advies

Richard gaat als ergotherapeut bij inwoners van Vlissingen langs die op de wachtlijst staan voor huishoudelijke hulp. Tijdens dat bezoek bekijkt Richard samen met de cliënt welke belemmeringen men ervaart bij het uitvoeren van huishoudelijke taken. De cliënten leren hoe ze met hulpmiddelen weer (deels) zelfstandig en op een veilige manier het huis schoonmaken. “De mensen die ik tot nu toe bezocht hebben specifieke vragen, zoals niet meer op een trapje kunnen om taken op hoogte uit te voeren of juist niet kunnen bukken voor taken dicht bij de grond. Vaak willen mensen ook zo zelfstandig mogelijk blijven, maar weten ze niet af van het bestaan van sommige hulpmiddelen of mogelijkheden om het anders aan te pakken en uit te voeren. Na maximaal 10 afspraken schrijf ik een advies in de vorm van een ondersteuningsplan. Voor de taken die iemand niet zelfstandig kan uitvoeren, wordt daarna direct ondersteuning ingezet”, vertelt Richard.

Beeld door: Manon Mol

Resultaten

Anissa: “De pilot toont de volgende resultaten: Afgerond heeft 30% van de cliënten geen ondersteuning meer nodig, 45% enkel een lichtere variant en bij 25% is de gevraagde ondersteuning wel noodzakelijk. We kunnen dus voorzichtig concluderen dat de inzet van ergotherapie werkt.” Richard voegt toe: “Aan het einde van het behandeltraject wordt altijd naar de reactie van de inwoners gevraagd. De ergotherapie wordt als zeer positief beoordeeld. Er zijn inwoners geweest die sceptisch waren en zelfs zeiden: ‘Wat kan een man mij nu nog leren over het huishouden?’, maar die aan het einde van het traject aangaven het erg leerzaam te vinden. Ook zijn de mensen die hebben meegedaan aan de pilot zich bewuster geworden van hun eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden.”

Om eerlijk te zijn wist ik niet wat ergotherapie precies inhield. Maar wat ben ik blij met de inzichten die je mij gegeven hebt. Ik wil heel graag zelf mijn huishoudelijke taken uitvoeren en dat gaat mij nu zeker lukken. Had ik dit maar eerder geweten! Cliënt van Richard

 

Volgende fase

De pilot is nu in een volgende fase beland. Beiden voor de Wmo gecontracteerde partijen in Vlissingen, Zeeuws baken en Naerebout, gaan hier in 2024 en 2025 mee verder. De gemeente monitort of de inzet van een ergotherapeut er inderdaad voor zorgt dat inwoners (weer) zelfstandig huishoudelijke taken kunnen uitvoeren, of de wachtlijsten daardoor worden verkort en in hoeverre dit duurzaam is. Als dat het geval is, kan een volgende stap zijn dat ergotherapie een vaste voorziening wordt binnen het Vlissingse ondersteuningsaanbod.

In 2023 publiceerde Ergotherapie Magazine het volgende artikel over deze pilot: Wachtlijst Wmo-zorg verkorten met inzet ergotherapeut (door: Manon Abbel)